renga architektura

Wydano Renga Architecture 4.1
Zobacz co się zmieniło
i pobierz program na 60 dni.
Czytaj więcej

Ukazała się nowa wersja programu RENGA v4.1

Lista zmian i nowości w stosunku do wersji v3.0:

 • Eksport do formatu IDF4.
 • Dodano możliwość opublikowania i zsynchronizowania w trybie kolaboracji
 • Możliwość łączenia różnych właściwości w jednej kolumnie.
 • Łączenie materiałów do budowy fundamentów ściennych.
 • Możliwość przyciągania do dowolnej powierzchni obiektu w trybach pomiaru 3D
 • Symboliczne poziomy szczegółowości dla domyślnych profili słupów i belek. Wyświetlane są  w postaci linii bryłowej.
 • Pręty zbrojeniowe wyświetlane są zgodnie z przesunięciem płaszczyzny przekroju.
 • Możliwość otwierania zablokowanych plików w trybie „Tylko do odczytu”.
 • Wzrost wydajności na planach i rysunkach poziomu.
 • Możliwość konfiguracji parametrów obudowy, progu, okładziny, panelu i rygla drzwi w stylu drzwi.
 • Drzwi na planie poziomu są wyświetlane zgodnie z przesunięciem płaszczyzny w przekroju.
 • Linie otworów drzwiowych mogą być wyświetlane we wszystkich widokach.
 • Eksport/import parametrycznego stylu drzwi do IFC 2x3.
 • Połączenie materiałów belki.
 • Na widoku przekroju wyświetlane są teraz materiały warstwowe dachów.
 • Symboliczne poziomy szczegółowości w stylach wyświetlania dla słupów i belek.
 • Względne elewacje pomieszczeń w planach, legendach, filtrach i stylach tagów.
 • Możliwość wykorzystania stylów okien/drzwi w montażu.
 • Właściwości stylów dla słupów i belek.
 • Polecenie Wybierz w Modelu w harmonogramie.
 • Względne wzniesienia obiektów w zestawieniach, legendach, filtrach, stylach znaczników.
 • Dodawanie/usuwanie wierzchołków dla dachu, podłogi, otworu, łuku, pomieszczenia i profilu.
 • Możliwość zmiany typu odcinka (linia, łuk) dla dachu, podłogi, otworu, łuku, pomieszczenia i profilu.
 • Możliwość przesuwania segmentów na dach, podłogę, otwór, łuk, pomieszczenie i profil.
 • Możliwość zastosowania trybów pomiarowych 3D przy budowie słupów, izolowanych fundamentów i  zbiorów.
 • Tryb „Auto” dla kolorowych linii w stylach wyświetlania.
 • Eksport/import opisu parametrycznego płyt w IFC.
 • Naprawiono spowolnienie Renga przy otwartych widokach.
 • Skrócenie czasu przygotowania rysunków podczas drukowania i eksportu w formacie DWG/DXF przy wyłączonym wyświetlaniu granic pomieszczenia.
 • Zmniejszenie zużycie pamięci RAM w widoku 3D dla dużych projektów.
 • Wzrost wydajności w pracy z dużymi projektami.

 

Pobierz teraz

 Renga Architecture 4.1