renga architektura

Wydano Renga Architecture 4.1
Zobacz co się zmieniło
i pobierz program na 60 dni.
Czytaj więcej

Renga Architecture 2.4

Ta aktualizacja pozwala tworzyć projekty z możliwością lepszego prezentowania modeli w rysunku.

Renga Architecture jest odpowiednim wyborem dla każdego architekta.


Przegląd pojedynczych obiektów

By uzyskać podgląd kolumn, belek, okien drzwi i innych obiektów, należy zaznaczyć obiekty, a następnie wybrać je z listy obiektów by wyświetlić dany obiekt w przeglądzie projektowym. Architekci prosili o tę funkcję, ponieważ na przykład, ich klienci prosili o przedstawienie wszystkich okien o rożnych rozmiarach, które w następnej kolejności miały zostać wysłane do produkcji.
W poprzednich wersjach również można było włączyć przegląd pojedynczych obiektów, aczkolwiek by wykonać tą funkcję, projektant musiał przejść przez wiele żmudnych akcji i nie było gwarancji na to, że obiekt zostanie całkowicie wyizolowany
Renga 2.4 wstawia pojedyncze obiekty do przeglądu projektowania za pomocą dwóch przycisków myszy. Podczas wstawiania obiektu do przeglądu szkicu wystarczy wybrać widok – frontowy, górny, prawy lub inne jak i skale obiektu a następnie trzeba wybrać obiekty w przeglądzie szkicu i określić ich powierzchnie.

 

renga podglad obiektow

 

Ta funkcja pomaga architektom i projektantom między innymi w oddzielaniu obiektów od siebie.

Wyświetlanie stylu obiektów

W Renga 2.4 Architecture jest możliwość ustawienia widoczności indywidualnych obiektów w każdym przeglądzie za pomocą następujących właściwości:

  • Styl wyświetlania
  • Poziom detali
  • Właściwości sekcji i rzutowania


Poprzednio użytkownik nie mógł zmieniać stylu wyglądu. Teraz można ustawiać style i zmieniać ich właściwości. Wygląd może być zmieniony w przeglądzie szkicu w sposób taki, jaki architekci i projektanci potrzebują. Na przykład, można zmienić poziom detali, by w tym samym przeglądzie ale na różnych projektach obiekty przedstawiały wybrany styl wyglądu.

 

renga style obiektow

 

By stworzyć plan ewakuacyjny z Renga, ukryj wszystkie obiekty oprócz potrzebnych ścian, okien, drzwi i schodów a później wybierz grubość, typ linii i kolor linii. By wyświetlić tylko ściany, partycje i drzwi na planie podłogi, wystarczy zmienić widoczność obiektów. Zmieniając widoczność obiektów, obiekty w przeglądzie będą ukryte.

 

program do planu ewakuacji

Poziom detali.

Po wyznaczeniu poziomu detali (LOD), użytkownik zmniejsza lub zwiększa poziom widocznych detali. Aktualnie dostępny jest tylko jeden wariant w LOD ale w przyszłości więcej poziomów detali zostanie dodanych do Renga Architecture.

poziomy detali 

Właściwości rzutowania.

Podczas zmieniania projekcji obiektów, można wyznaczyć grubość, typ i kolor linii do obiektów wyświetlonych w trybie roboczym.

 

Właściwości sekcji.

We właściwościach sekcji można ustawić grubość linii, typ i kolor jak i okerślić wzór kreskowania wybranych obiektów.

Dzięki ustawieniom właściwości projekcji i sekcji, Renga Architecture 2.4 zapewnia firmy architektoniczne, że ich projekt będzie spełniał wymagane normy.

 

wlasciwosci przekroju

 

Określenie odsunięcia kolumn i belek

Możliwość określania pozycji kolumn i belek względnie do ich osi, pozwala architektom większą elastyczność w wstawianiu ich do istniejących obiektów w modelach. Renga 2.4 pozwala na odsunięcie osi w klumnach i belkach za pomocą wybrania z listy przesunięcia. To pozwala na wprowadzenie ich pod kątem.

 

laczenie belek

 

Poprzednio, gdy architekt chciał zlokalizować kolumny w ścianach musiał rozebrać środkową sekcje kolumny, włączyć połączenie obiektów, wykonać arytmetyczne równania a później określić pół sekcje kolumny. Używając tej metody, użytkownik musiał się sporo napracować!
W Renga Architecture 2.4 wystarczy przesunąć środek kolumny i zidentyfikować kolumny na rysunku. Szybko i łatwo!

kolumna przed laczeniem

 

kolumna po laczeniu

Nowa funkcjonalność pomaga nie tylko architektom a także inżynierom i projektantom w tworzeniu projektów szybciej, w szczególności w trakcie pracy nad walcowanymi materiałami metalowymi.

laczenie konstrukcji stalowych

 

Powielanie stylów


Edytor stylów w Renga Architect 2.4 pozwala na duplikowanie stylów. Jest to wygodny sposób tworzenia wariantów okien, drzwi, kolumn a nawet tekstu. Powielanie stylów kopiuje istniejący styl a następnie można go edytować.

 

powielanie stylw architektonicznych

 

W projekcie architektonicznym który ma cztery okna rozwierane z równomiernie rozmieszczonymi skrzydłami, klient potrzebuje podzielić przedstawione okna na dwa typy. W poprzedniej wersji architekt musiał tworzyć zupełnie nowy styl by zadowolić klienta. Renga Architecture 2.4 daje możliwość powielenia istniejącego stylu obiektu a następnie można dostosować go w zależności od potrzeb klienta, w tym przypadku szerokość skrzydeł okien.

styl1

 

styl2

 

 

Rozszerzane zaznaczanie


Renga Architecture 2.4 rozszerza zaznaczenie poza wybór obiektów do przeglądu szkicu. Za pomocą przypisanych zaznaczeń, wybiera wszystkie obiekty z wybranym zaznaczeniem automatycznie.
Poprzednio, wybieranie podobnych obiektów wymagało zgodności właściwości, ponieważ użytkownicy prosili o możliwość zaznaczania obiektów za pomocą zaznaczenia, jest to teraz możliwe za pomocą kliknięcia w menu kontekstu na opcje „z tym samym zaznaczeniem”.

zaznaczanie podobnych

 

 

Więcej nowych funkcji


Renga Architecture 2.4 oferuje wiele nowych funkcji:


Ulepszone tabele.

Teraz można dodać specjalne symbole do komórek tabeli za pomocą nowej funkcji Symbole. By dodać symbole, naciśnij na komórkę a następnie kliknij prawy przycisk myszy, menu symbolów pozwalające wybrać symbol powinno się pojawić.

Nowa funkcja krawędzi pozwala na ustawienie widoku krawędzi komórek. Poniważ można włączyć tę funkcję z menu kontekstu, użytkownik oszczędza czas i nie musi wykonywać zbędnych ruchów myszy.

 ulepszone tabele

obramowania tabeli

Nowe style wizualne.

Następnym krokiem do renderowania modeli z Renga Architecture 2.4 to dodanie stylów wizualnych do przeglądu szkicu. Poprzednio, style wizualne były dostępne tylko w przeglądzie 3D a teraz jest możliwość użycia stylów wizualnych w trzech wersjach – szkieletowy, monochromatyczny, kolorowy – by zapewnić szczegółowość przeglądu szkicu.

styl wizualny 1

Styl wizualny 2

Styl wizualny 3

 

Kreskowanie przekrojów.

Kolejną nową funkcją w Renga Architecture 2.4 jest możliwość kreskowania obiektów, które są cięte w przeglądzie sekcji. Kreskowanie jest dodane automatycznie do obiektów na pojedynczej warstwie. Dla konstrukcji wielowarstwowej dodawane jest kreskowanie na podstawie właściwości głównej warstwy.

kreskowanie przekroju

 

BIM Exchange.

Renga Architecture obsługuje BIM (building information modeling), i dzięki temu rozwój w przekazywaniu danych za pomocą plików IFC jest kontynuowany. (industry foundation classes)
Renga 2.4 zawiera zlokalizowane nazwy objektów do eksportu IFC, to pomaga w identyfikowaniu obiektów bez potrzeby sprawdzania ich właściwości. Funkcja ta usprawnia kompatybilność z innymi zgodnymi aplikacjami IFC.

Pobierz teraz

Renga Architecture 2.8  Spolszczenie do programu RENGA 2.8