Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwsze kroki w programie Renga

Ustawienia wstępne

W celu oszacowania pozycję jednej sekcji, będziemy używać nazwy linii siatki zaznaczać płaszczyzny roboczej:

 1. Trzymając prawy przycisk myszy, obrócić płaszczyznę roboczą tak, aby linie siatki były ustawione jak pokazano na rysunku.

1     II. Na pasku narzędzi wybierz Oznaczenie. Z menu wybierz opcję Linia siatki, tryb konstrukcji jako linia przez dwa punkty.

    III. Na obszarze roboczym należy wybrać punkt początkowy linii siatki:

         - Przesuń kursor myszy do punktu początkowego współrzędnych (0,0),

         - Naciśnij przycisk SHIFT, gdy pojawi się punkt w węźle siatki kliknij lewym przyciskiem myszy.

2

 

    IV. Następnie definiujemy drugi punkt przy użyciu pól dynamicznych:

         - Po zdefiniowaniu punktu środkowego od razu możemy wpisać długość linii w polu dynamicznym – wpisz 10000,

         - Przełączamy się na pole wpisywania poprzez użycie klawisza TAB,

         - Kąt obrotu w stosunku do osi OX jest równy 0,

         - Położenie linii zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy.

3

    V. Tym samym sposobem tworzymy drugą oś, pamiętając o zmianie nazwy linii z A na wartość 1:

        - Wartość tę zmieniamy w panelu właściwości,

        - Punkt początkowy jest taki sam, długość ustawiamy na 6000 mm, a kąt wynosi 90°,

4        - Konstruujemy linię osi B równoległej do osi A oraz oś 3 równoległą do osi 1,

5        - Następnie należy utworzyć jeszcze jedną oś środkową pomiędzy osiami 1 i 3 o nazwie 2.

6

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Parter

Na parterze zostanie usytuowany garaż, hol i klatka schodowa. Hol będzie dobrze doświetlony mimo, iż mamy niewiele miejsca do dyspozycji na to pomieszczenie.

 

Budowa ścian nośnych

 1. Wybierz narzędzie Ściana , a następnie w trybie konstrukcji wybierz opcję Automatyczny .
 2. W pasku właściwości wprowadź wysokość ściany 3000 mm i szerokość 400 mm.
 3. Przesuń kursor na linię osi 1, dzięki temu pojawi się duch obrazu, po kliknięciu element zostanie wstawiony.
 4. W ten sam sposób zbuduj ścianę na osi B.

Rys 1

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Projektowanie pierwszego piętra

 

Kurs zawiera informacje o modelowaniu piętra, które będzie projektowane na istniejącym parterze.

Pierwszym krokiem jaki postawimy w tej lekcji, będzie skopiowanie istniejącego parteru. Dzięki tej operacji uzyskamy gotowe ściany piętra.

 

Kopiowanie wszystkich elementów piętra

 1. Aktywuj narzędzie Wybierz .
 2. Kliknij na symbol poziomu bazowego (base level). Po wybraniu obiektu powinien podświetlić się na kolor różowy.
 3. Przytrzymaj CTRL i kliknij na uchwyt poziomu bazowego. Następnie ustaw kursor myszy nad parterem i w polu dynamicznym wpisz wartość 3200 mm. Obiekt należy zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w oknie programu. Z opcji wychodzimy poprzez wybranie klawisza ESC.
 4. Zmień nazwę stworzonego poziomu na Piętro. Zmianę można dokonać poprzez zaznaczenie poziomu i w oknie właściwości wpisać nazwę kondygnacji.

 

Usunięcie zbędnych elementów z piętra

Usuń zbędne obiekty z utworzonej kondygnacji, tj.:

 • podłoge
 • brame garażową
 • rampe oraz schody wejściowe wraz z murkami dekoracyjnymi
 • okno łukowe wraz ze ścianą
 • belkę łukową

1

Tworzenie podłogi

 1.  Przejdź na widok 2D, a następnie na poziom pierwszego piętra.
 2. Wybierz narzedzie Podłoga  oraz sposób konstrukcji Łuk przez trzy punkty .
 3. Wpisz wartość grubości podłogi  200 mm.
 4. Zaczynając od przecęcia się osi B i 4 tworzymy balkon, wybierając tryb konstrukcji jako Łuk przez trzy punkty. Następnie obrysowujemy resztę pierwszego piętra zgodnie z poniższym rysunkiem.

 2

 

Z widoku 2D przejdźmy na widok 3D. Można zauważyć, że ściany nie zakrywają podłogi.

3

Należy edytować wysokość ścian parteru. W oknie właściwości wpisz wysokość 3200 mm.

4

Zmiana widoku

Zmieniamy widok tak aby na obszarze roboczym został sam model pierwszego piętra.

 1. Dwukrotnie kliknij na linii bazowej drugiego piętra.
 2. Zaznacz linię poziomu zera oraz kliknij na niej prawym klawiszem myszy. Z rozwijanego menu wybierz opcję Ukryj (Hide). Tym samym sposobem można pokazać piętro przy czym nalezy użyć opcji Pokaż (Show).

 

 Edycja ścian i kolumn

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnej ścianie nośnej i aktywuj opcję Wybierz podobne (Select silimar) - znajduje się w menu rozwijanym.
 2. We właściwościah należy zmienić wysokość  z 3000 mm na 3200 mm.

 

 Arkusz

 1.  Wybierz belkę

5

      II. Belka ta powinna zostać przedłużona do ściany nośnej. Kliknij uchwyt belki, który znajduje się pod kolumną.

     III. Przesuń kursor myszy do końca żółtej linii znajdującej się na osi siatki 3 pod belką.

6

     IV. Wstaw nową belkę, która będzie biegła pomiędzy ścianami nośnymi.

7

     V. Wybierz uchwyty ściany na której leży belka. Następnie skróć ścianę tak, aby belka swobodnie opierała się na ścianie nośnej.

8

     VI. Umięść kolumnę pod krzyżującymi się belkami.

 9

   VII. Przesuń ścianę oraz drzwi do nowo wstawionej kolumny. Oprację tę można przeprowadzić zaznaczając ścianę oraz drzwi, następnie kliknąć przytrzymać klawisz ALT i przesunąć obeikty w nowe miejsce.

10

  VIII. Przesuń drzwi na środek ściany używając uchwytu.

 

Edycja drzwi i okien

 1. Zaznaczając obiekt mamy możliwość jego edycji. Wybierz drzwi i przejdź na zakłądkę Właściwości, następnie wybierz Listę styli drzwi . W liście nie ma drzwi podwójnych przeszkolnych (Double Swing Glass), dlatego należy je stworzyć.
 2. Wybierz opcję Inne (Other). Dodajemy nowy styl drzwi .
 3. Wstaw 4 segmenty drzwi, a dwa wewnętrzne segmenty ustaw jako drzwi uchylne (Swing)
 4. Zatwierdź konstrukcję drzwi wciskająć OK.
 5. Ustaw odpowiednie parametry drzwi w oknie Właściwości.
Wysokość drzwi 2100
Szerokość drzwi  3000
Styl drzwi Drzwi podwójne przeszklone

Za pomocą znanych już metod uzupełnij piętro.

 11

 

Budowa ścian zewnętrznych po obrysie podłogi

 1. Wybierz narzędzie Ściana  oraz Automatyczny  tryb konstrukcji.
 2. We właściwościach wpisz wysokość ściany  3200 mm oraz ustaw grubość ściany  na 200 mm.
 3. Zbuduj ściany po obrysie podłogi pomiędzy kolumnami. Rysując pamiętaj o zmianie połóżenia linii bazowej .

12

 

Tworzenie nowych styli okien

 1. Wybierz w panelu głównym programu Renga Architecture narzędzie Menadżer Styli (Manage Styles)  opcję Style okna (Window Styles) .
 2. Dodaj nowy styl okna wybierając ikonę .
 3. Wpisz nazwę stylu - Cztery sekcje.
 4. Dodaj pioną ramę okna (Add Vertical Mullion) .
 5. W pozostałych dwóch skrzydłach okiennych wykonaj powyższą operację tak, aby okno miało cztery skrzydła. Następnie w bocznych skrzydłach dodaj po 1 ramie na każdym.
 6. Usuń wewnętrzną ramę tak, aby okno wygladało jak rysunek poniżej:

13

    VI. Utworzony styl okna należy zatwierdzić klawiszem OK.

 

 Wstawianie nowego okna ze stylu okna

 1.  Wybierz polecenie Okno.
 2. Ustaw parametry okna:
Wysokość okna 1500
Szerokość okna   3200
Poziom 800
Filling Windows Styl okna Cztery sekcje

  III. Wybierz punkt wstawienia okna na łączeniu się ścian jak na rysunku:

14

   IV. Ustaw parametry okna w celu wstawienia go na kolejnej ścianie:

Wysokość okna 1500
Szerokość okna   2400
Poziom 800
Filling Windows Styl okna Cztery sekcje

15

Wstawianie balkonów

 1. Wybierz narzędzie Poręcz  oraz tryb konstrukcji jako Łuk przez trzy punkty . Ustaw dystans  pomiędzy tralkami  200 mm.

16

 

Wycinanie otworu w podłodze na schody

 1. Otwórz zakładkę Piętro.
 2. Z menu wybierz opcję Otwór   i ustaw tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty .
 3. Grubość otworu to 200 mm. Za pomocą uchwytów obrysuj schody, aby zakończyć należy wcisnąć Enter.

18

 

Widok 3D stworzonego obiektu:

17

 

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projektowanie drugiego piętra

Na obecnym poziomie będą 2 sypialnie i 2 łazienki. Na kolejnym piętrze jest strych, dlatego też schody muszą być lekko przesunięte. W celu rozpoczęcia budowy obecnej kondygnacji skopiuj pierwsze piętro. Odległość między piętrami to 3200 mm. Posiadasz już umiejętności niezbędne do zaprojektowania tego piętra. Postaraj się odwzorować projekt tego piętra jak na rysunku poniżej:

A B

 

Wszystkie belki na drugim piętrze powinny mieć grubość  200 mm.

Aby zmienić grubość wszystkich belek na raz, należy kliknąć na jedną belkę. Następnie z menu, który znajduje się pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję Wybierz podobne na tym piętrze.

C

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projektujemy poddasze w Renga Architecture

Na poddaszu rozmieścimy jedną sypialnię, resztę powierzchni zajmuje dach budynku.

Pierwszym krokiem jest skoipowanie drugiej kondygnacji i usytuowanie jej na wysokości 3200 mm od wysokości poprzedniego piętra. Kolejno zmień nazwę poziomu na Poddasze. Usuń niepotrzebne elementy typu okna, drzwi, kolumny oraz belki. Elementy powtarzajace się można usunąć grupowo wybierając jeden element klikając na niego prawym klawiszem myszy i z menu wybrać opcję Wybierz podobne (Select similar).

1 

2

 

Zmiana wysokości ścian

 1. Wybierz ścianę znajdującą się na osi 3. Następnie wybierz funkcję Wybierz podobne (Select similar) lub wybierz wszystkie ściany na osi A i osi 3 przytrzymując CTRL.
 2. Zmień wysokość ścian na 1200 mm.
 3. Pozostałe ściany podnieś do wysokości 4000 mm.

3

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odbicie lustrzane utworzonego obiektu

Cały dom będzie mieć wspólny dach. Wykonajmy odbicie lustrzne budynku tym samym powiększając go o identyczny obiekt. 

 1. Ustaw widok całego budynku na widoczny (funkcja Pokaż - Show).
 2. Przejdź do opcji Oznaczenie  oraz wybierz oznaczenie poziomu . Stwórz poziom pomocniczy na dowolnej wysokości, tak aby był on wyżej niż obecne poziomy.
 3. Przesuń płaszczyznę roboczą na nowy poziom poprzez podwójne kliknięcie na ozaczneiu nowego poziomu.
 4. Ustaw widok modelu w taki sposób aby budynek był widoczny z lotu ptaka (z góry).
 5. Wciśnij klawisz SHIFT i przytrzymaj lewy przycisk myszy zaznaczając cały model.
 6. Następnie z menu wybierz Lustro . Kliknij pierwszy punkt odbicia na przecięciu się osi B i 4.

1

Operację należy wykonać ponownie, a model powinien wyglądać jak poniżej:

2

 

 Do poprawy pozostały osie, które zostały podwójnie skopiowane. 

 1.  Otwórz poziom pomocniczy

3

      II. Uporządkuj osie usuwając zbędne linie, zmieniając nazwy osi. Każdą oś trzeba osobno edytować w celu zmiany jej nazwy.

4

 

Widok końcowy

5

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Projektowanie dachu z lukarnami

Będziemy teraz tworzyć skomplikowany dach z lukarnami w naszej kamienicy.
Na początku ukryj wszystkie poziomy z wyjątkiem poddasza oraz ustaw na tym poziomie płaszczyznę roboczą. 
Dach jest złożony, a budynek bardzo dużydlatego też bardziej wygodne jest konstruowanie dachu w widoku 2D.

 1. Otwórz zakładkę z poddaszem.
 2. Złap zakładkę i wyciągnij ją z paska zakładek - powinno pojawić się osobne okno z widokiem 2D poddasza. Umieść je w miejscu dogodnym dla siebie.
  Jeżeli pracujesz na dwóch monitorach to okno można przenieść na drugi monitor.

1

 

Opcje dachu

Zamodeluj pojedynczy fragment dachu nad wykuszem:

 1. Z menu wybierz opcję Dach   oraz ustaw tryb konstrukcji dachu jako Linia przez dwa punkty .  
 2. Wpisz poziom odsunięcia  na 1200 mm.
 3. Dopasuj parametry tworzonego fragmentu dachu jak poniżej:
Kształt Jeden spadek
Nachylenie 30
Poziom nachylenia  0
Okap 500

 IV. Wybierz punkty

2 3 

 

Zanim wybierzesz kolejny punkt zmień kształt dachu  na Szczyt (Gable).

4 5

6

 

Stworzymy fragment dachu, który będzie używany do utworzenia okna mansardowego:

 1. Ustaw parametry obiektu:
Kształt Jeden spadek
Nachylenie 30
Poziom nachylenia  0
Okap 0

   II. Wybierz punkt 1 oraz 2, następnie zmień ustawienia kształtu dachu  na Szczyt (Gable) i zmień długość okapu na wartość 500 mm, kolejno wybierz 3 i 4 punkt.

7

Widok 3D:

8

 

Następnie użyj funkcji lustra i wykonaj dachy zgodnie z rysunkiem poniżej:

9

 

Czterospadowy dach

 1. Parametry dachu:
Kształt Jeden spadek
Nachylenie 30
Poziom nachylenia  0
Okap 500

  II. Skonstruuj dach nie zmieniając właściwości klikając po kolei 4 punkty. Po wybraniu ostatniego punktu zatwierdź tworzneia dachu wciskając ENTER.

Punkty te znajdują się na przecięciu następujących osi:

 • A i 2
 • A i 6
 • C i 6
 • C i 2

10

 

Widok 3D dachu

11

 

Wykończenie dachu

 1. Wybierz kształt tworzonego dachu w oknie właściwości.
 2. Za pomocą uchwytów zaznaczaj kolejne punkty pochylenia.

12

Kliknije drugi punkt tworzonego pochylenia dachu jak na poniższym rysunku.

13

    III. Zmień kształt tworzonego dachu  na Szczyt (Gable).

    IV. Wybierz punkt łączący oba spadki dachu.

     V. Kliknij kolejny punkt, który jest symetryczny do punktu 2 względem osi B.

    VI. Zmień kształt dachu na Jeden spadek. Następnie wybierz ostatni punkt symetryczny do 1.

   VII. Zanim zatwierdzisz konstrucję Entere-em, zmień po raz ostatni kształt   na Szczyt (Gable).

 VIII. Zaznacz utworzony element i za pomocą lustra utwórz dach po przeciwnej stronie obiektu.

 14

 

Tworzenie okien dachowych

 1. Wróć na zakładkę modelu 3D.
 2. Wybierz narzędzie okna i zaznacz okno trapezoweoraz ustaw parametry i wstaw okno:
Wysokość okna 700
Szerokość okna 1200
Wysokość skosu trapezu  700
Poziom 1800
Windows Style Konstrukcja okna  2 skrzydła (Two-fold)

15

    III. Ustaw parametry następnego okna:

Wysokość okna 1400
Szerokość okna 800
Wysokość skosu trapezu  450
Poziom 500
Windows Style Konstrukcja okna  1 skrzydło (Single-sashed)

Wstaw okno posługując się uchwytami.

16

    IV. Zmień kształt okna na trapezowy  oraz ustaw parametry tego okna jak podano poniżej:

Wysokość okna 1200
Szerokość okna 1600
Wysokość skosu trapezu  400
Poziom 900
Windows Style Konstrukcja okna  2 skrzydła (Two-fold)

17

     V. Za pomocą lustra wykonaj odbicie wszystkich utworzonych okien dachowych.

18

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Tworzenie rzutu parteru

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego rysunku płaskiego dla naszego obiektu, aby to zrobić podążaj za poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz Menadżer projektu, poprzez wybór Stwórz nowy rysunek.
 2. Wpisz nazwę utworzonego dokumentu.
 3. Dzięki kliknięciu w miniaturę otworzy się nam dokument.

Dokument domyślnie ma rozmiar kartki A3, jednak można zmienić format na inny.

W oknie eksploratora projektu jest stworzony szablon. Otwórz szablon i skopiuj wstawioną tam tabelkę do naszego dokumentu.

Zmodyfikuj tekst oraz tabelke według potrzeb. Tekst edytujemy poprzez dwukrotne kliknięcie. W oknie, które się pokaże można wpisać dowolny tekst, a następnie zatwierdzić klikając OK.

Wstawianie wybranej kondygnacji budynku

 1. Wybierz narzędzie Widok .
 2. Dobierz parametry wstawianego widoku:
Widok Poziom zero
Skala 1:100
Styl wyświetlania  Belki i pokoje

   III.  Wybierz punkt wstawienia rzutu kondygnacji.

1

 

Wstawianie tekstu

 1. Wybierz narzędzie Tekst .
 2. Zdefiniuj dwa punkty obszaru wpisywania tekstu poprzez kliknięcie w dwóch dowolnych miejscach.

2

   III. W edytorze tekstu wybierz czcionkę oraz ustaw wysokość tekstu na 4,5mm.

   IV. Wpisz dowolną nazwę przekroju i kliknij OK.

    V. Kliknij ESC w celu wyjścia z zaznaczenia tekstu.

   VI. W celu edycji tekstu należy kliknąć w obszar ramki tekstu.

 

Wprowadzanie osi:

 1. Wybierz narzędzie Oznaczenie  oraz ustaw typ oznaczenia jako Linia osi .
 2. Ustaw parametry:
Nazwa linii osi 1
Wydłużenie linii osi  50
Styl wyświetlania oznaczenia   Pierwszy
Styl tekstu Symbol

   III. Za pomocą uchwytów wstaw pierwsze oznaczenie. 3

    IV. Wpisz położenie linii siatki na 135 mm oraz kąt obrotu opisu w stosunku do osi OX o kąt 90°.

     V. Położenie linii zatwierdzamy lewym klawiszem myszy. Po odpowiednim ułożeniu oznaczenia wychodzimy z funkcji klawiszem ESC.

   VI. Wstaw kolejną linię poprzez kopię obecnie wstawionej. Wykonaj tę czynność 5-cio krotnie, a następnie użyj poleceniea Lustro i utwórz oznaczenia na pozostałej części obiektu.

4

   VII. Wykonaj opis poziomy postępując zgodnie z wcześniejszymi krokami.

5

 

Tworzenie przekroju budynku

6

 1. Wybierz narzędzie Oznaczenie oraz opcję Przekrój.
 2. Kliknij Przekrój równoległy w płaszczyznach (jest to przekrój schodkowy).
 3. Ustaw parametry przekroju jak podano poniżej:
Nazwa przekroju 1
Wydłużenie linii osi  0
Styl tekstu Symbol

    IV. Określ pierwszy punkt wstawienia za pomocą uchwytów.

7

     V. Kolejny punkt przekroju ustaw 15mm od ostatniego stopnia jak pokazano poniżej, a następny punkt w odległosći 24mm.

8

 

Wymiarowanie

 1. Wybierz narzędzie Wymiar  oraz typ wymiaru na Liniowy .