Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Parter

Na parterze zostanie usytuowany garaż, hol i klatka schodowa. Hol będzie dobrze doświetlony mimo, iż mamy niewiele miejsca do dyspozycji na to pomieszczenie.

 

Budowa ścian nośnych

 1. Wybierz narzędzie Ściana , a następnie w trybie konstrukcji wybierz opcję Automatyczny .
 2. W pasku właściwości wprowadź wysokość ściany 3000 mm i szerokość 400 mm.
 3. Przesuń kursor na linię osi 1, dzięki temu pojawi się duch obrazu, po kliknięciu element zostanie wstawiony.
 4. W ten sam sposób zbuduj ścianę na osi B.

Rys 1

 

Ściany wewnętrzne

Stworzymy ścianę z innymi parametrami, która będzie oddzielała garaż od przestrzeni holu, wg ustawień:

 1. Wybierz narzędzie Ściana  oraz tryb konstrukcji ściany jako Linia przez dwa punkty .
 2. Do zdefiniowania pierwszego punktu ściany, skorzystamy z funkcji uchwytów:

          - Przesuń kursor myszy na przecięcie osi A z osią 3 i w polu wprowadzania dynamicznego wpisz 2000 mm.

          - Przesuń kursor w stronę osi B i zatwierdź położenie punktu poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

    III. Wpisz długośc ściany o wartości 7000 mm, ściana ta będzie równoległa do ściany znajdującej się na osi B.

 

Wstawianie kolumn

 1. Wybierz opcję Kolumna o przekroju prostokątnym.
 2. Ustaw następujące parametry obiektu:

          -  Wysokość kolumny: 3000 mm

          -  Szerokość kolumny: 400 mm

          -  Długość kolumny    : 400 mm

    III. Za pomocą wprowadzania dynamicznego ustaw słup w odległości 2000 mm od przecięcia się osi A i 2.

    IV. Wstaw drugi słup na przecięciu osi A z osią 2.

2

Wstawienie dodatkowej osi

 1.  Wybierz narzędzie Zaznaczenie i wybierz oś 3.
 2.  Przytrzymaj CTRL i  kliknij na uchwycie. Pod kursorem myszy powinien pojawić się duch osi.
 3.  Dopóki będzie zaznaczona oś 3 to można zmienić nazwę z 3 na 4 w menu właściwości.

3

Belki

 1. Wybierz opcję Belka  oraz tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty.
 2. Ustawienia belki:

           -  Wysokość belki: 400 mm

           -  Długość belki   : 400 mm

           -  Poziom belki    : 2600 mm

    III. Użyj uchwytów, aby skonstruować belki w następujący sposób:

4

 

    IV. Następnie wykonamy inny typ belki. Z trybu konstrukcji wybierz Łuk przez trzy punkty.

         Kontynnując belkę, pierwszy punkt łuku został już zdefiniowany, jeżeli opcja zostanie zamknięta i ponownie
         włączona to należy wybrać punkt początkowy.

     V. Określ drugi punkt promienia łuku na osi 3 - punkt ten zawsze można edytować.

    VI. Wybierz trzeci punkt łuku w miejscu przecięcia się osi 3 i linii bazowej ścianki środkowej.

6

   VII. Poprzez dwukrotnie kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym przecięciu, zostanie zbudowana belka.

  VIII. Konstrukcja belki została zakończona. W celu zaznaczenia elementu i możliwości jego edycji należy kliknąć
          narzędzie Wybierz .

    IX. Wybierz belkę i kliknij na uchwyt 2.

 7

     X. Przesuń punkt tak, żeby przejście łuku belki było bardziej płynne. Zatwierdzenie nowej pozycji punktu odbywa się poprzez kliknięcie w wybranym miejscu.

    XI. Dodaj belkę na ścianach wzdłuż osi 3.

8

 

Drzwi i okna

W Renga Architecture okna wstawiane są w istniejące ściany.

Budowa ścian zewnętrznych

 1. Wybierz narzędzie Ściana tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty .
 2. W pasku właściwości wprowadź grubość ściany na 100 mm .
 3. Ściana będzie rysowana od ściany na przecięciu się osi A i 1.
 4. W celu określenia punktu początkowego ściany, należy użyć uchwytów i kliknąć w miejsce pokazane na poniższym rysunku. Następnie ścianę należy zakończyć na pierwszym napotkanym słupie. Tą samą procedurą wykonujemy również ścianę pomiędzy słupami. Wyjść z narzędzia można poprzez klawisz Esc.

10

 

9

     V. Ścianę łukową zbuduj Automatycznym trybem konstrukcji. Przesuń kursor do linii głównej osi A i 3.

11

 

Ściany wewnętrzne

 1. Wybierz narzędzie Ściana  oraz tryb konstrukcji Linia przez dwa punkty.
 2. Ustaw przełącznik linii bazowej na Linia bazowa z lewej strony obiektu .
 3. Wrysuj ściany w budynku jak na poniższym zrzucie. W celu wyjścia z narzędzia należy dwukrotnie wcisnąć klawisz Esc.

12

 

Wstawianie stolarki okiennej

 1. Wybierz narzędzie Okno .
 2. W oknie właściwości ustaw parametry:

           -  Wysokość okna: 2600 mm

           -  Szerokość okna: 4500 mm

           -  Poziom             : 0

           - Filling Windows Styl okna          : Potrójne

   III. Wstaw okno za pomocą uchwytu środkowego wrysowanej ściany zewnętrznej.

13

   IV. Aby wstawić okno na ścianie łukowej, należy zmienić szerokość okna na 2600 mm.

14

 

Stolarka drzwiowa

 1. Stolarkę wstawiamy za pomocą narzędzia Drzwi.
 2. We właściwościach Konstrukcja drzwi, znajduje się rozwijalna lista z różnymi typami drzwi. Stwórzmy własny typ drzwi poprzez wybranie z listy opcji Inne...

          - W oknie wybieramy Nowy styl drzwi , wpisujemy nazwę Podwójne drzwi wahadłowe.

          - Kliknij Dodaj panel , który znajduje się w prawym górnym rogu okna stylów drzwi.

          - Po kliknięciu na lewy panel okna powinien on podświetlić się na różowo.

          - Ustaw właściwości lewego panelu na: Wahadłowe (Swing) | Lewy | Szkło (Glass)

          - Ustaw właściwości prawego panelu na: Wahadłowe (Swing) | Prawy | Szkło (Glass)

          - Zatwierdź okno przyciskiem OK.

  III. Parametry drzwi:

           -  Wysokość drzwi      : 2600 mm

           -  Szerokość drzwi     : 1600 mm

           -  Konstrukcja drzwi   : Podwójne drzwi wahadłowe

           -  Świetlik                   : Szkło

           -  Wysokość świetlika : 500 mm

 1. Wstaw drzwi między kolumnami.

15

Drzwi wewnętrzne

 1. Przed osadzeniem bramy w ścianie zewnętrznej, należy zmienić parametry drzwi:

           -  Wysokość drzwi    : 2000 mm

           -  Szerokość drzwi   : 3600 mm

           -  Konstrukcja drzwi : Pojedyncze drzwi wahadłowe (Lifting)

           -  Świetlik                : Nie

16

     II. Wejście do garażu będzie miało wymiary: wysokość 2100 mm i szerokość 900 mm oraz będą usytuowane w odległości 100 mm od ściany wewnętrznej.

17

 

Schody

 1.  Wybierz narzędzie Schody  i ustaw tryb konstrukcji na Linia przez dwa punkty .
 2. Szerokość schodów powinna być ustawiona na 1000 mm.

 3. Linia bazowa po prawej stronie obiektu .
 4. Na obszarze roboczym wybieramy punk początkowy biegu schodów. Punkt ten będzie w odległości 1000 mm od przecięcia się przegrody i ściany nośnej:

 18

19

   V. Wybierz drugi punkt schodów - na przecięciu się ścian.

 20

  VI. Kontynuujemy konstruowanie schodów poprzez podanie długości schodów wpisując wartość (3800 mm)
       w polu dynamicznym. Należy kliknąć w celu potwierdzenia tworzenia schodów, a następnie wcisnąć Enter.

21

Po zatwierdzeniu otrzymujemy następujący widok schodów:

22

 

Balustrada

 1. Wybierz narzędzie Poręcz . W menu konstrukcji należy zaznaczyć opcję Miejsce na schodach .
 2. Należy zmienić parametry poręczy poprzez ustawienie odległości lini bazowej  na wartość 100 mm.
 3. Przesuń kursor myszy do krawędzi schodów i wstaw poręcz na całej długości schodów.

23

 

Przed schodami stworzymy szyb powietrzny oraz szafę na płaszcze. Ściany i drzwi wstawiamy wcześniej poznaną metodą. Podczas tworzenia drzwi szafy używamy Drzwi podwójnych przesuwnych - Double Sliding and Transom (Glass).

24a

 

Podłoga

 1.  Kliknij Okno Eksploratora projektu (Open Project Explore) klikając na ikonie .

 2. Wybierz poziom podstawowy (Base level). Otworzy się widok 2D parteru, na którym możemy dodać podłogę.

 3. Wybierz polecenie Podłoga  oraz tryb konstrukcji Linia prze dwa punkty . W parametrach należy ustawić grubość podłogi  na wartość 400 mm.

 4. Następnie należy obrysować ściany, tam gdzie jest łuk należy zmienić tryb konstruowania na Łuk przez trzy punkty . Po obrysownaiu zatwierdzamy Enter-em.
  25

 

Otwór

W podłodze wytniemy otwór na szyb powietrzny.

 1.  Wybierz narzędzie Otwór  i ustaw tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty .
 2. Ustaw grubość otworu  na 400 mm.
 3. Obrysuj otwór i zatwierdź Enter-em.

 26

 

Schody zewnętrzne

Należy wrócić do widoku 3D zmieniając zakładkę na wcześniejszą.

 1. Wybierz opcję Schody  i tryb konstrukcji Linia przez dwa punkty .
 2. Parametry schodów:

           -  Wysokość stopnia: 400mm

           -  Szerokość biegu  : 2000 mm

           -  Liczba schodów    : 3

           -  Poziom                : -400

 Ustawiamy Linię bazową na środku obiektu .

27

  III. Budowa ścian dekoracyjnych przy krawędziach schodów.

        Parametry:

           -  Wysokość ściany: 400mm

           -  Grubość ściany   : 200 mm

           -  Poziom                : -400

28

Rampa

Stworzymy podjazd do garażu w formie rampy.

 1. Wybierz narzędzie Rampa  oraz ustaw tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty .
 2. Parametry tworzonej rampy:

           -  Wysokość rampy: 400mm

           -  Szerokość rampy: 3600 mm

           -  Poziom                : -400 

Długość rampy ustawiamy na 2000 mm, wpisując tę wartość w polu dynamicznym.

29

 

Widok końcowy parteru

30