Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pierwsze kroki w programie Renga

Ustawienia wstępne

W celu oszacowania pozycję jednej sekcji, będziemy używać nazwy linii siatki zaznaczać płaszczyzny roboczej:

  1. Trzymając prawy przycisk myszy, obrócić płaszczyznę roboczą tak, aby linie siatki były ustawione jak pokazano na rysunku.

1     II. Na pasku narzędzi wybierz Oznaczenie. Z menu wybierz opcję Linia siatki, tryb konstrukcji jako linia przez dwa punkty.

    III. Na obszarze roboczym należy wybrać punkt początkowy linii siatki:

         - Przesuń kursor myszy do punktu początkowego współrzędnych (0,0),

         - Naciśnij przycisk SHIFT, gdy pojawi się punkt w węźle siatki kliknij lewym przyciskiem myszy.

2

 

    IV. Następnie definiujemy drugi punkt przy użyciu pól dynamicznych:

         - Po zdefiniowaniu punktu środkowego od razu możemy wpisać długość linii w polu dynamicznym – wpisz 10000,

         - Przełączamy się na pole wpisywania poprzez użycie klawisza TAB,

         - Kąt obrotu w stosunku do osi OX jest równy 0,

         - Położenie linii zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy.

3

    V. Tym samym sposobem tworzymy drugą oś, pamiętając o zmianie nazwy linii z A na wartość 1:

        - Wartość tę zmieniamy w panelu właściwości,

        - Punkt początkowy jest taki sam, długość ustawiamy na 6000 mm, a kąt wynosi 90°,

4        - Konstruujemy linię osi B równoległej do osi A oraz oś 3 równoległą do osi 1,

5        - Następnie należy utworzyć jeszcze jedną oś środkową pomiędzy osiami 1 i 3 o nazwie 2.

6