Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Tworzenie rzutu parteru

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego rysunku płaskiego dla naszego obiektu, aby to zrobić podążaj za poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz Menadżer projektu, poprzez wybór Stwórz nowy rysunek.
 2. Wpisz nazwę utworzonego dokumentu.
 3. Dzięki kliknięciu w miniaturę otworzy się nam dokument.

Dokument domyślnie ma rozmiar kartki A3, jednak można zmienić format na inny.

W oknie eksploratora projektu jest stworzony szablon. Otwórz szablon i skopiuj wstawioną tam tabelkę do naszego dokumentu.

Zmodyfikuj tekst oraz tabelke według potrzeb. Tekst edytujemy poprzez dwukrotne kliknięcie. W oknie, które się pokaże można wpisać dowolny tekst, a następnie zatwierdzić klikając OK.

Wstawianie wybranej kondygnacji budynku

 1. Wybierz narzędzie Widok .
 2. Dobierz parametry wstawianego widoku:
Widok Poziom zero
Skala 1:100
Styl wyświetlania  Belki i pokoje

   III.  Wybierz punkt wstawienia rzutu kondygnacji.

1

 

Wstawianie tekstu

 1. Wybierz narzędzie Tekst .
 2. Zdefiniuj dwa punkty obszaru wpisywania tekstu poprzez kliknięcie w dwóch dowolnych miejscach.

2

   III. W edytorze tekstu wybierz czcionkę oraz ustaw wysokość tekstu na 4,5mm.

   IV. Wpisz dowolną nazwę przekroju i kliknij OK.

    V. Kliknij ESC w celu wyjścia z zaznaczenia tekstu.

   VI. W celu edycji tekstu należy kliknąć w obszar ramki tekstu.

 

Wprowadzanie osi:

 1. Wybierz narzędzie Oznaczenie  oraz ustaw typ oznaczenia jako Linia osi .
 2. Ustaw parametry:
Nazwa linii osi 1
Wydłużenie linii osi  50
Styl wyświetlania oznaczenia   Pierwszy
Styl tekstu Symbol

   III. Za pomocą uchwytów wstaw pierwsze oznaczenie. 3

    IV. Wpisz położenie linii siatki na 135 mm oraz kąt obrotu opisu w stosunku do osi OX o kąt 90°.

     V. Położenie linii zatwierdzamy lewym klawiszem myszy. Po odpowiednim ułożeniu oznaczenia wychodzimy z funkcji klawiszem ESC.

   VI. Wstaw kolejną linię poprzez kopię obecnie wstawionej. Wykonaj tę czynność 5-cio krotnie, a następnie użyj poleceniea Lustro i utwórz oznaczenia na pozostałej części obiektu.

4

   VII. Wykonaj opis poziomy postępując zgodnie z wcześniejszymi krokami.

5

 

Tworzenie przekroju budynku

6

 1. Wybierz narzędzie Oznaczenie oraz opcję Przekrój.
 2. Kliknij Przekrój równoległy w płaszczyznach (jest to przekrój schodkowy).
 3. Ustaw parametry przekroju jak podano poniżej:
Nazwa przekroju 1
Wydłużenie linii osi  0
Styl tekstu Symbol

    IV. Określ pierwszy punkt wstawienia za pomocą uchwytów.

7

     V. Kolejny punkt przekroju ustaw 15mm od ostatniego stopnia jak pokazano poniżej, a następny punkt w odległosći 24mm.

8

 

Wymiarowanie

 1. Wybierz narzędzie Wymiar  oraz typ wymiaru na Liniowy .