Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Projektowanie pierwszego piętra

 

Kurs zawiera informacje o modelowaniu piętra, które będzie projektowane na istniejącym parterze.

Pierwszym krokiem jaki postawimy w tej lekcji, będzie skopiowanie istniejącego parteru. Dzięki tej operacji uzyskamy gotowe ściany piętra.

 

Kopiowanie wszystkich elementów piętra

 1. Aktywuj narzędzie Wybierz .
 2. Kliknij na symbol poziomu bazowego (base level). Po wybraniu obiektu powinien podświetlić się na kolor różowy.
 3. Przytrzymaj CTRL i kliknij na uchwyt poziomu bazowego. Następnie ustaw kursor myszy nad parterem i w polu dynamicznym wpisz wartość 3200 mm. Obiekt należy zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w oknie programu. Z opcji wychodzimy poprzez wybranie klawisza ESC.
 4. Zmień nazwę stworzonego poziomu na Piętro. Zmianę można dokonać poprzez zaznaczenie poziomu i w oknie właściwości wpisać nazwę kondygnacji.

 

Usunięcie zbędnych elementów z piętra

Usuń zbędne obiekty z utworzonej kondygnacji, tj.:

 • podłoge
 • brame garażową
 • rampe oraz schody wejściowe wraz z murkami dekoracyjnymi
 • okno łukowe wraz ze ścianą
 • belkę łukową

1

Tworzenie podłogi

 1.  Przejdź na widok 2D, a następnie na poziom pierwszego piętra.
 2. Wybierz narzedzie Podłoga  oraz sposób konstrukcji Łuk przez trzy punkty .
 3. Wpisz wartość grubości podłogi  200 mm.
 4. Zaczynając od przecęcia się osi B i 4 tworzymy balkon, wybierając tryb konstrukcji jako Łuk przez trzy punkty. Następnie obrysowujemy resztę pierwszego piętra zgodnie z poniższym rysunkiem.

 2

 

Z widoku 2D przejdźmy na widok 3D. Można zauważyć, że ściany nie zakrywają podłogi.

3

Należy edytować wysokość ścian parteru. W oknie właściwości wpisz wysokość 3200 mm.

4

Zmiana widoku

Zmieniamy widok tak aby na obszarze roboczym został sam model pierwszego piętra.

 1. Dwukrotnie kliknij na linii bazowej drugiego piętra.
 2. Zaznacz linię poziomu zera oraz kliknij na niej prawym klawiszem myszy. Z rozwijanego menu wybierz opcję Ukryj (Hide). Tym samym sposobem można pokazać piętro przy czym nalezy użyć opcji Pokaż (Show).

 

 Edycja ścian i kolumn

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnej ścianie nośnej i aktywuj opcję Wybierz podobne (Select silimar) - znajduje się w menu rozwijanym.
 2. We właściwościah należy zmienić wysokość  z 3000 mm na 3200 mm.

 

 Arkusz

 1.  Wybierz belkę

5

      II. Belka ta powinna zostać przedłużona do ściany nośnej. Kliknij uchwyt belki, który znajduje się pod kolumną.

     III. Przesuń kursor myszy do końca żółtej linii znajdującej się na osi siatki 3 pod belką.

6

     IV. Wstaw nową belkę, która będzie biegła pomiędzy ścianami nośnymi.

7

     V. Wybierz uchwyty ściany na której leży belka. Następnie skróć ścianę tak, aby belka swobodnie opierała się na ścianie nośnej.

8

     VI. Umięść kolumnę pod krzyżującymi się belkami.

 9

   VII. Przesuń ścianę oraz drzwi do nowo wstawionej kolumny. Oprację tę można przeprowadzić zaznaczając ścianę oraz drzwi, następnie kliknąć przytrzymać klawisz ALT i przesunąć obeikty w nowe miejsce.

10

  VIII. Przesuń drzwi na środek ściany używając uchwytu.

 

Edycja drzwi i okien

 1. Zaznaczając obiekt mamy możliwość jego edycji. Wybierz drzwi i przejdź na zakłądkę Właściwości, następnie wybierz Listę styli drzwi . W liście nie ma drzwi podwójnych przeszkolnych (Double Swing Glass), dlatego należy je stworzyć.
 2. Wybierz opcję Inne (Other). Dodajemy nowy styl drzwi .
 3. Wstaw 4 segmenty drzwi, a dwa wewnętrzne segmenty ustaw jako drzwi uchylne (Swing)
 4. Zatwierdź konstrukcję drzwi wciskająć OK.
 5. Ustaw odpowiednie parametry drzwi w oknie Właściwości.
Wysokość drzwi 2100
Szerokość drzwi  3000
Styl drzwi Drzwi podwójne przeszklone

Za pomocą znanych już metod uzupełnij piętro.

 11

 

Budowa ścian zewnętrznych po obrysie podłogi

 1. Wybierz narzędzie Ściana  oraz Automatyczny  tryb konstrukcji.
 2. We właściwościach wpisz wysokość ściany  3200 mm oraz ustaw grubość ściany  na 200 mm.
 3. Zbuduj ściany po obrysie podłogi pomiędzy kolumnami. Rysując pamiętaj o zmianie połóżenia linii bazowej .

12

 

Tworzenie nowych styli okien

 1. Wybierz w panelu głównym programu Renga Architecture narzędzie Menadżer Styli (Manage Styles)  opcję Style okna (Window Styles) .
 2. Dodaj nowy styl okna wybierając ikonę .
 3. Wpisz nazwę stylu - Cztery sekcje.
 4. Dodaj pioną ramę okna (Add Vertical Mullion) .
 5. W pozostałych dwóch skrzydłach okiennych wykonaj powyższą operację tak, aby okno miało cztery skrzydła. Następnie w bocznych skrzydłach dodaj po 1 ramie na każdym.
 6. Usuń wewnętrzną ramę tak, aby okno wygladało jak rysunek poniżej:

13

    VI. Utworzony styl okna należy zatwierdzić klawiszem OK.

 

 Wstawianie nowego okna ze stylu okna

 1.  Wybierz polecenie Okno.
 2. Ustaw parametry okna:
Wysokość okna 1500
Szerokość okna   3200
Poziom 800
Filling Windows Styl okna Cztery sekcje

  III. Wybierz punkt wstawienia okna na łączeniu się ścian jak na rysunku:

14

   IV. Ustaw parametry okna w celu wstawienia go na kolejnej ścianie:

Wysokość okna 1500
Szerokość okna   2400
Poziom 800
Filling Windows Styl okna Cztery sekcje

15

Wstawianie balkonów

 1. Wybierz narzędzie Poręcz  oraz tryb konstrukcji jako Łuk przez trzy punkty . Ustaw dystans  pomiędzy tralkami  200 mm.

16

 

Wycinanie otworu w podłodze na schody

 1. Otwórz zakładkę Piętro.
 2. Z menu wybierz opcję Otwór   i ustaw tryb konstrukcji jako Linia przez dwa punkty .
 3. Grubość otworu to 200 mm. Za pomocą uchwytów obrysuj schody, aby zakończyć należy wcisnąć Enter.

18

 

Widok 3D stworzonego obiektu:

17